Beterstaat, de menselijke maat met regionaal respect voor tradities

Ik heb geen TV en heb dus het hele Amerikaanse verkiezingscircus in 2016 gemist. Het enige wat me opviel was dat mevrouw Clinton van de daken afschreeuwde dat de GIGeconomy eraan kwam. De hele wereld angst aan jagen dat de robots de menselijke waarden zouden overnemen door efficient collectieve interacties.

De enige robots die ik ken is die van de simpele geldmarkt en ja inderdaad, de ontwikkeling is een spiraal naar meer CAPEX investeringen in niet onderhoudbare algoritmen (eg Libor) waarmee automatisch uitgevoerde taken (veelal kopiëren van input naar verspreidbare versimpelde output) door op energie lopende machines repeterend worden uitgevoerd. Indocrinatie van de massa.

De conceptuele ontwerpen bleken tot op heden zodanig dat de mens de stomme repeterende handelingen van de machine ging volgen om zichzelf te ontwikkelen tot commando gevende robot van vlees en bloed. Een brein tot gevolg dat niet meer wordt uitgedaagd om aandacht te besteden aan de natuurlijke omgeving met als gevolg irritatie alom over menselijke waarden en tevens was iedereen meer met ruimtevaart bezig was en ondersteuning daarvan dan met de leefbaarheid op aarde.

Een ontsporing van een efficient systeem met negatieve spiraal van menselijke intrinsieke inkomens en een groeiende kloof tussen capex bezitters en gebruikers tot gevolg. De stomme niet belastingbetalende machine als statussymbool en uitholling van de staat. Gadgets werden verkocht in winkels die zichzelf aardig konden vergelijken met snoepwinkels gezien de verslaving naar nog nieuwere designs. Met vergelijkbare kopieerfuncties van input naar output, niets nieuws onder de zon.

Ondertussen werden de collectieve waarden uitgehold omdat de machines niet onderhoudbaar waren voor een complexe menselijke besturing als bijvoorbeeld een Duits overheidsapparaat. Centralisatie van macht en achterkamertjespolitiek tot gevolg. Een paar iPads moesten de toekomst van de mensheid bepalen, efficiëntie en centralisatie van macht ten top.

Toen mijn plaatselijke bewoners, die de Amerikaanse technische invloeden als bedreigend ervoeren, mij erop attendeerden besloot ik te gaan bouwen aan de mogelijkheden waarbij mensen weer effectief grip kregen op de menselijke waarden uithollende machines. In samenwerking met meerderen kwam inzicht tot stand dat we nog niet op mars en wel op aarde leven en dat we daar niet zo positief mee omgaan. De uitslag van #EP19 spreekt boekdelen.

Echter het probleem van de weinige mensen en hun historisch ontwikkelde overlegstructuren bleken nog steeds de achterkamertjespolitiek nodig te hebben om enig bestuur te bedenken. Een geheel parlement passerend wat inmiddels in positieve ontwikkeling was met een regio die het wel voor elkaar kreeg om de centraliserende geldmacht tegenwicht te bieden en ook leefbaarheid in regionale omgevingen te realiseren. ik ben dan ook blij dat pace weer inziet dat er in de regio Rusland heel hard is gewerkt aan een tegengeluid tegen de uithollende overheersing van tot machtcentralisatie leidenden automatisering.

Ook silicon valley besloot zich verantwoordelijk te gaan voelen en begon met positieve dialoog om niet oneindige scenarios te ontwikkelen maar te gaan hakken met het bijltje van alledag.

Inmiddels is er hard gewerkt aan de zelfstandigheid van de soevereiniteit van naties en aan een multipolariserende wereld. Natuurlijk vond het oude gecentraliseerde machtscentrum dit geen positieve ontwikkeling en zet vol in op ondoorzichtige, Londense theater genaamd Brexit genaamd. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en dus werd een zondebok gezocht. De menselijke waarden daalden tot nulpunt om als een roedel het slachtoffer Putin uit te zoeken.

Aldus ontstond een #g20 waarin onbetrouwbaarheid hoogtij vierde. De ontwikkeling van vertrouwen ter ondersteuning van menselijkheid in een multilaterale wereld waar respect is voor zowel multiculturele als multireligieuze waarden werd geblokkeerd. De onmacht sloeg om in gemeen machtsmisbruik met een guillotine concept in het achterhoofd.

Echter, de jongeren in de wereld betalen de prijs om achter de machines aan te lopen die het westen had bedacht als nieuwe status, welke telefoon heb jij? Inderdaad in London ontstond al snel de uitvoering van de GIGeconomy ten top, een maaltijdlever service. De start om de voedsellijnen logistiek te centraliseren. Fair trade ver te zoeken want deze geldgieren hadden alleen oog voor EBITDA, een nieuwe koloniale rol voor het Britse pond met natuurlijk het historische netwerk van de prins van Wales als machtscentrum.

Echter met #EP19 ontstond een geïsoleerd eiland dat begon met onruststoker als gevolg. Hong Kong spreekt boekdelen. En niet de Engelse premier maar de Engelse koningin stak haar neus in het wespennest Oekraïne. De dialoog in het kader van Minsk afspraken in het kader van het guillotine proces vooral negerend. Een ultieme poging om de eigen gemene best te redden.

De menselijke maat en de ontwikkelde samenwerking tussen mens en techniek waarbij de machine niet meer creativiteit en ontwikkeling van de mens uitholt maar eerder stimuleert en daar waar nodig ondersteunt ontstond, zoals bijvoorbeeld de Russische verkiezingen of FIFA18 hebben bewezen. Het gevolg een ontspannen sfeer, een waar de hele wereld van genoot. De toegedichte agressie ver te zoeken.

Jaloezie ten top. Nuttig gebruik van automatisering, ter ondersteuning van de mens met optimaal gebruik van de machine. Diversifisering van economie biedt mogelijkheden, bracht veel samenwerking en groei van de 2+2 overlegstructuur van het Kremlin. De creatie van circulaire economische mogelijkheden. Het ontstaan van vertrouwen in een Opec+ overlegstructuur. Maar de Westerse monopoliserende sanctie politiek vierde hoogtij, slachtofferend HUAWEI als communicatief ondersteunend tech platform in landen als Egypte en Indonesia.

Maar zwemmen tegen de richting van een guillotine proces is uitputtend. Politieke haat over een staat die het maar niet wilde begeven. Russophobia.

Nu, ik nodig iedereen uit om te leren van Rusland wat betreft gebruik van techniek waarbij, net zoals in het politieke beleid, de menselijke maat met oorspronkelijke rituelen wordt beschermd. En nog eens achter het hoofd te krabben wat het meest siert, respect voor een hardwerkende Russische President om elektriciteit nuttig te besteden ter ondersteuning van menselijke organisatie met respect voor lokale waarden of om vooral bij te dragen aan het met name door Engeland gestimuleerde slachtofferzoekende proces om de eigen interne geldproblemen te maskeren.

Europese waarden. Mijn vader leerde me grenzen door alleen maar op te merken ‘nou, het is fraai hoor’. Respect voor iemands menselijke waarden, een positieve toekomst voor de jongeren, staan bij mij hoog in het vaandel en vind ik in het huidige Europa ver te zoeken. Armoede loert. En daarmee ook jaloezie? Tijd voor de menselijke maat als bescherming van gerealiseerd menselijk resultaat. En de gezondheid van Vladimir? Daar span ik mij persoonlijk voor in. IK HOUD NAMELIJK NIET ZO VAN GEZAMENLIJK IEMAND SLACHTOFFEREN EN WEL VAN HET STELLEN VAN GRENZEN HIERIN.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s